AEP dezinformează în legătură cu votul în străinătate

Sharing is caring!

În comunicatul din data de 29 august, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) transmite, prin intermediul președintelui Constantin-Florin Mitulețu-Buică, ‘avertismente’ în legătură cu numărul de secții de vot care urmează să fie înființate în străinătate pentru alegerile prezidențiale din acest an.

Pe scurt, dl.Mitulețu-Buică spune că:

  • Este dezamăgit că aplicația www.votstrainătate.ro  este ignorată de către alegători;
  • Nu consideră justificată propunerea MAE de organizare a 900 de secții de votare (în creștere de la 441 secții organizate pentru alegerile europarlamentare) pe motiv că cetățenii români nu și-au exprimat intenția de vot (nu s-au înscris on-line);
  • Se așteaptă ca măcar 400.000 de cetățeni (votanți de la alegerile europarlamentare) să se înscrie pe pagina www.votstrainătate.ro;
  • Este de preferat ca alegătorii din străinătate să opteze pentru votul prin corespondență (deși acest tip de vot poate fi folosit doar de cetățenii care au domiciliul sau reședința în străinătate).

În acest context reamintim condițiile în care se stabilesc și se organizează secțiile de votare din străinătate, conform prevederilor Legii 208/2015 privind alegerile parlamentare (aplicabile și în cazul alegerilor prezidențiale).

De regulă secțiile de votare se organizează în ‘sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secţiilor consulare, dacă acestea funcţionează în sedii diferite şi institutelor culturale’ din statele în care România are prezență diplomatică. Legea precizează că în fiecare locație poate fi una sau mai multe secții de votare.

După caz, cu acordul autorităților dintr-o anumită țară, se pot organiza secții de votare și în alte locuri.

În termen de 5 zile de la termenul limită de înscriere pe pagina www.votstrăinătate.ro  (deci până în 16 septembrie) AEP transmite Ministerului Afacerilor Externe localitățile în care trebuie să fie înființate secții ca urmare a exprimării opțiunii de vot a minimum 100 de alegători. În paranteză fie spus acel ‘trebuie’ din lege trebuie agreat cu autoritățile țărilor în care se află localitățile respective. De asemenea este posibil ca printre localitățile nominalizate de AEP să fie unele în care se organizează de regulă secții de vot.

În termen de 15 zile de la data de 16 septembrie (deci până la 1 octombrie) MAE transmite către AEP proiectul listei sediilor secţiilor de votare din străinătate, care include și secțiile propuse în prima etapă de AEP.

Propunerea MAE privind numărul și distribuția geografică a secțiilor de votare din străinătate este însoțită de următoarele documente:

  1. a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
  2. b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetăţeni români aflaţi în străinătate şi criteriile utilizate pentru selecţia acestora;
  3. c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secţii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
  4. d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;
  5. e) informaţiile furnizate de autorităţile străine competente privind numărul cetăţenilor români cu domiciliul, reşedinţa sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state.

În termen de 5 zile (deci până în data de 6 octombrie) AEP hotărăște numărul secțiilor de vot din străinătate. Deși legea nu precizează nimic în acest sens, hotărârea poate fi atacată în contencios.

Conform celor de mai sus rezultă următoarele concluzii:

– Numărul de 900 de secții în străinătate care apare ca fiind estimat de MAE nu include secțiile propuse de AEP, având în vedere că procedura de înscriere on-line este încă în desfășurare.

– Înscrierea pe pagina  www.votstrăinătate.ro este independentă de activitatea MAE, care fundamentează necesarul de secții de votare pe baza propriilor informații în ceea ce privește numărul potențial de alegători. MAE doar adaugă la listă secțiile propuse de către AEP, dacă acestea diferă de cele pe care le-a stabilit deja.

– AEP nu poate refuza organizarea unor secții de votare pe motiv că alegătorii nu s-au înscris în număr suficient pe pagina www.votstrăinătate.ro, sau altfel spus pentru că nu și-au exprimat intenția de vot. În luarea deciziei, AEP trebuie să se raporteze doar la informațiile furnizate de MAE și la propriile propuneri de secții de votare.

Nu există vreo prevedere în lege că validarea vreunei secții de votare propusă de MAE e condiționată de existența unui anumit număr de înscrieri on-line. Chiar și sugerarea unei astfel de posibilități este un abuz al AEP. 

Dealtfel, comunicatul AEP mai aduce un element de confuzie și se referă la cetățenii care se pot înscrie pe www.votstrăinătate.ro pentru vot într-o secție din străinătate.

Conform prevederilor art.8 din Legea 370/2004, modificat prin Legea 148/2019, înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate se face pe baza formularului on-line și trebuie însoțită de copia actului de identitate. 

În comunicat, dl.Mitulețu-Buică face un apel către cetățenii care dețin un document legal de ședere să se înscrie on-line și face trimitere la Ordinul 1627/2019. El induce ideea că înscrierea este necesară pentru validarea tuturor secțiilor de votare propuse de MAE  și că doar cetățenii cu drept de ședere în străinătate ar avea dreptul de a se înscrie on-line. Trebuie însă spus că obligația de a avea un document legal de ședere o au doar cei care optează la alegerile prezidențiale să fie alegători în străinătate prin corespondență.

Datele despre cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate sunt în evidența țărilor respective și sunt comunicate autorităților române (nu doar MAE) în baza protocoalelor încheiate. Astfel, MAE și implicit AEP au informații privind prezența românilor din străinătate nu doar din punct de vedere al numărului dar și al localităților/regiunilor/țărilor în care aceștia se află. Din acest motiv înscrierea on-line a acestor cetățeni nu este necesară pentru stabilirea necesarului secții de votare.

Aici este comunicatul AEP: http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-avertismentul-presedintelui-aep-referitor-la-numarul-mic-de-inregistrari-pe-portalul-www-votstrainate-ro/

Facebook Comments

Sharing is caring!

Start typing and press Enter to search