Balenele eșuate ale legislației românești

Sharing is caring!

O atribuție mai puțin cunoscută a Consiliului Legislativ este aceea de a identifica și urmări actele normative de aplicare la care fac trimitere diferite legi, ordonanțe și hotărâri de guvern. Din când în când Consiliul trebuie să amintească instituțiilor publice faptul că sunt în întârziere cu emiterea acestor acte normative.

La începutul lunii aprilie 2019 am solicitat Consiliului Legislativ lista actelor normative care, la data solicitării, nu erau încă emise. Am primit 15 liste, una pentru fiecare an, începând cu 2005 și terminând cu 2019.

Actele normative cuprinse în aceste liste sunt împărțite după felul lor (hotărâri, decizii, ordine) și după termenul de emitere (fără termen de emitere, în termen, cu termen de emitere depășit).

Conform normelor de tehnică legislativă, astfel de acte normative ar trebui să intre în vigoare de regulă în 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ care le prevede. Rațiunea acestei prevederi este evidentă, aceea de a asigura implementarea în condiții optime a legilor.

În realitate fantezia legiuitorului nu are margini. Ori nu stabilește un termen, fie stabilește  un termen legat de un alt termen (spre ex. termen de emitere a unei metodologii la nivel european) sau un termen care se întinde pe parcursul a câțiva ani.

Există însă și situațiile nefericite în care legiuitorul uită să prevadă actele normative de aplicare necesare, caz în care nici măcar nu le poți pune pe o listă.

În raportul de activitate pentru anul 2018 al Consiliului legislativ se menționează următoarele:

(…) în anul 2018, un număr de 77 legi, 3 ordonanţe, 42 ordonanţe de urgenţă şi 30 hotărâri ale Guvernului au dispus elaborarea unui număr de 152 acte în aplicare.

Dintre acestea, au fost însă elaborate numai 52 de acte în aplicare, din care 6 în termen, 44 cu termen depăşit şi 2 fără termen, iar un număr de 100 acte în aplicare nu au fost elaborate, din care 53 au depăşit termenul, 16 nu au avut precizat acest termen şi 31 nu au avut termenul de elaborare expirat la finele anului 2018.

Consiliul Legislativ întocmeşte trimestrial și anual situaţii ce cuprind actele normative care au dispus elaborarea de norme metodologice şi alte acte în aplicare, actele normative în executare neelaborate, precum şi actele în executare elaborate, situaţii care se transmit Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul (…)’

Lista primită în luna aprilie cuprindea 95 de acte normative (din cele 100 menționate în raportul de activitate) și doar vreo 10 mai apăreau ca fiind în termen.

Ne-am raportat la această listă așa cum face un necunoscător față de un expert, adică cu multă încredere. Am admirat meticulozitatea și rigoarea și ne-am felicitat că am găsit un instrument la îndemână care ne ajuta să urmărim în mod efectiv cum sunt puse legile în aplicare din punct de vedere normativ.

Timpul a trecut și, la aproape 6 luni de la data la care am primit lista, ne-am hotărât să verificăm stadiul actelor normative cuprinse în ea.

Am folosit un program legislativ  și ne-am gândit că va fi simplu. Dar nimic nu a fost cum ne-am așteptat. Problemele cu care ne-am confruntat aveau în vedere:

  • Acte normative care erau deja emise la data întocmirii listei (deci nu aveau ce să caute acolo);
  • Acte normative emise, în legătură cu care aveam doar o bănuială că ar fi cele căutate, deoarece modificau acte normative mai vechi și ar fi fost necesară o analiză de text;
  • Acte normative pe care nu aveam nici o idee cum anume le-am putea găsi, deoarece programul legislativ nu returna rezultate relevante;
  • Acte normative care ar fi trebuit emise cu mult timp în urmă și care apăreau pe listă abia în 2018 doar pentru că cineva, într-un final, își dăduse seama că lipsesc și ceruse emiterea lor.

Atât cât ne-am priceput am inserat note acolo unde am considerat că am identificat corect actele normative emise, din cele aflate pe listă. Ne-a ieșit un număr de 34 de acte, din cele 95. Au rămas în așteptare 61 de acte normative, dintre care doar câteva în termen.

Întrunul din cazuri, actul normativ apărea ca fiind emis dar nepublicat în monitorul Oficial. L-am identificat prin accesarea paginii de internet a instituției în cauză (Agenția Națională pentru zona montană).

Puteți consulta lista împreună cu observațiile noastre la sfârșitul acestui articol și ne-ar fi de mare folos orice feedback din partea celor interesați de subiect.

Ce ne-a atras atenția?

Multe acte normative referitoare la zona montană așteaptă încă să fie emise.

Destule acte normative legate  de protecția mediului așteaptă de asemenea să fie elaborate, deși ne-am fi așteptat ca domeniul să fie abordat cu mai multă responsabilitate.

Un act normativ în legătură cu care apreciem că ar fi trebuit emis cu mult timp în urmă apare cu termen de finalizare aprilie 2020. Este vorba de Registrul bazelor sportive, care ar fi trebuit realizat încă din anul 2005, când Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 a făcut pentru prima oară referire la el.

O situație cu totul ciudată este legată de Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. În anul 2018 a fost emisă HG nr.11/2018, care cuprinde noile norme metodologice de aplicare a legii. HG nr.11/2018 face trimitere la două ordine care ar trebui emise de către Ministerul Sănătații și anume:

  • Condițiile de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor.
  • Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz. de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării.

Nedumerirea noastră nu e legată doar de faptul că aceste ordine nu există deja având în vedere că termenul de aprobare era iulie 2018 (raportul de activitate al Consiliului Legislativ le menționează și el în mod special) ci și de faptul că ele ar fi trebuit să apară cu mult timp în urmă, în anul 2004 dacă nu chiar mai devreme.

Nu am putut identifica ordinele de mai sus în programul legislativ și nu am găsit, la o căutare pe internet, vreun fel de instrucțiuni nepublicate în monitorul oficial. La căutarea pe net am găsit câțiva furnizori privați care afirmă că sunt autorizați pentru efectuarea de evaluări și avizări medicale în vederea eliberării certificatului medical tip pentru obținerea sau prelungirea permisului port-armă. Nu e de găsit însă nicio altă informație despre această autorizație sau cadrul legal care a permis eliberarea ei.

Vom reveni în perioada următoare cu listele întocmite de Consiliul Legislativ pentru anii precedenți, pe măsură ce vom finaliza verificarea lor.

Lista actelor normative în executare, neelaborate 2018

Facebook Comments

Sharing is caring!

Start typing and press Enter to search