Cum aplică România recomandările europene de transparența în media

Sharing is caring!

În primul rând trebuie spus că recomandările emise la nivelul Consiliului Europei au în vedere întregul ecosistem media. Pentru ca ele să fie implementate ar fi nevoie de instituție/organism/ autoritate cu competențe generale – de felul unui Consiliu media – ceea ce în România nu există.

Din acest motiv ne limităm, într-o primă etapă, la domeniul audiovizual, unde există o autoritate națională de reglementare, respectiv Consiliul Național al audiovizualului (CNA).

Transparența în domeniul audiovizual este reglementată prin 2 acte normative:

  • Legea audiovizualului nr.504/2002
  • Decizia 286/2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale

Legea 504/2002 prevede următoarele

Art. 48. – Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;
b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;
e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;
f) Abrogată prin punctul 25. din Lege nr. 333/2009 începând cu 22.11.2009.
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

Art. 49. – Funcţionarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusă regulilor de transparenţă, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu media audiovizual sunt obligate să aducă la cunoştinţă Consiliului următoarele:

a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveşte categoriile de date menţionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;
b) alte categorii de date privind funcţionarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.

Trebuie spus că CNA are obligația de a transmite datele privind entitățile media care sunt supravegherea sa (inclusiv datele privind acționariatul) către Observatorul European, care administrează o bază de date europeană numita MAVISE. Din verificările efectuate de noi datele privind acționariatul sunt inexistente în baza de date MAVISE. Drept pentru care am solicitat clarificări CNA și așteptăm răspuns.

Referitor la lit.f) a art.48, prevederile abrogate se referă la situațiile financiare.

Decizia 286/2001 prevede următoarele

Art. 2. – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a afişa permanent pe pagina principală a propriului site de internet, la loc uşor vizibil:

a) informaţiile, detaliate, clare şi actualizate, precizate la art. 48 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) adresa poştală şi site-ul Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Nerespectarea prevederilor legale de mai sus reprezintă contravenții. Într-o primă etapă CNA somează entitățile media să intre în legalitate iar dacă acest lucru nu se întâmplă poate da amenzi cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei.

În articolele următoare vom arăta în ce măsură entitățile media se supun, în acest moment, obligațiilor legale de transparență și vom reveni cu răspunsul CNA referitor la acest subiect.

Facebook Comments

Sharing is caring!

Start typing and press Enter to search